Γιορτές, Πανηγύρια & Εκδηλώσεις

Πολλές είναι οι γιορτές και οι εκδηλώσεις, αλλά και τα έθιμα που λαμβάνουν χώρα στο νησί αν και πολλά από αυτά έχουν εξανεμιστεί στο πέρασμα των χρόνων, της προόδου και της ανάπτυξης.

  •  Πανηγύρια
    Πολλά είναι τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και στο νησί της Ίου όπως άλλωστε σε όλα τα ελληνικά μέρη.
  • Εκδηλώσεις
    Εκδηλώσεις...
  • Έθιμα
    Το έθιμο του ανέγκαρδου αναφερόταν στην αγωνία των ελεύθερων κοριτσιών να παντρευτούν. Κατά αυτόν τον τρόπο ύφαιναν στον αργαλειό...

Scroll to top